Schowek Twój schowek jest pusty
Koszyk Twój koszyk jest pusty ...
wyszukiwanie zaawansowane
Strona główna » Zasady ogólne
Kategorie
Kontakt

Zasady ogólne

REGULAMIN  -   POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. SPRZEDAŻ  Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów dla podmiotów gospodarczych w/g cen netto za pośrednictwem sieci Internet.   Przy zakupie doliczany jest podatek VAT 23%.              Sklep internetowy działający pod adresem  www.elementyadsys.pl  prowadzony jest przez firmę:    ADSYS ELEMENTY Jerzy Skomorowski, zwaną dalej Sprzedającym, z siedzibą w  Warszawie,            adres: ul.Nowoursynowska 172,  02-787 Warszawa,    wpis do ewidencji Nr 164337 prowadzonej przez Prezydenta m.st. Warszawy,     Nr REGON 140845861,    NIP  951-111-61-16
 2. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż elementów i akcesoriów montażowych używanych w szeroko rozumianej działalności przemysłowej ,między innymi w dziedzinie elektroniki, elektrotechniki i telekomunikacji.
 3. Niniejszy Regulamin składa się z części A-Podmioty Gospodarcze  oraz części B-Konsumenci.
 4. W przypadku gdyby oferowany przez sklep internetowy towar chciał nabyć Konsument, zasady sprzedaży określa Regulamin w części B-Konsumenci.
 5. WYŁĄCZENIE LUB OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI. Nabywca przyjmuje do wiadomości i akceptuje, iż nabyte towary nie mogą być przeznaczone do takich zastosowań,w których jakakolwiek awaria mogłaby spowodować zagrożenie dla życia bądź zdrowia człowieka albo powstanie znaczącej szkody w mieniu. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za skutki użycia nabytego towaru niezgodnie z jego przeznaczeniem.
  Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niedotrzymania terminu dostawy zawartego w ofercie internetowej, jak również dostarczenia produktów o parametrach innych niż te zawarte w ofercie internetowej,
  niedostarczenia produktu lub zmiany cen. Sprzedający w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w produkcji, utratę zysku lub straty pośrednie, które powstały w wyniku niedostarczenia towaru w terminie wskazanym w ofercie internetowej. Jednakże powyższe ograniczenia nie mają zastosowania do sytuacji, w której Sprzedający zawarł z Nabywcą oddzielną umowę, w której szczegółowo uzgodniono warunki dostawy i odpowiedzialność za ich niedotrzymanie. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za błędy w dostępnej w Internecie dokumentacji technicznej.
  Sprzedający zastrzega sobie możliwość dostarczenia towarów o odmiennych parametrach niż te zawarte w ofercie internetowej, bowiem parametry te są tylko orientacyjne i nie mogą stanowić podstawy do żądania odszkodowania.
  Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie umowy z powodów, na które nie ma wpływu, czyli tak zwanej siły wyższej (  np. wojny, katastrofy, strajki, zakłócenia w komunikacji ).
 6. CENY Ceny produktów podane na platformie ONLINE są cenami (netto) za 1 opakowanie. Prawo własności do zakupionych towarów zostaje przeniesione na Nabywcę z chwilą całkowitej zapłaty ceny w rozumieniu przepisu art. 589 Polskiego kodeksu Cywilnego
 7. ZAMÓWIENIA  Sprzedający przyjmuje zamówienia składane za pomocą systemu sprzedaży internetowej  www.elementyadsys.pl  , a także  e-mailem. Po złożeniu zamówienia Nabywca dostaje e-mailem informację o jego przyjęciu z prośbą o potwierdzenie.   Minimalną ilością zamówienia jest 1 opakowanie produktu, chyba że Sprzedający i Nabywca uzgodnią inaczej
 8. Nabywca może wprowadzić zmiany w zamówieniu do momentu otrzymania e-maila potwierdzającego wysyłkę zamówionych towarów.
 9. Realizacja zamówienia rozpoczyna się w momencie:
  a) w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze - po tym, jak do sklepu dotrze od Nabywcy e-mail z potwierdzeniem złożonego zamówienia
  b) w przypadku zamówień płatnych przelewem - w chwili dotarcia przelewu opłacającego zamówienie na konto sklepu.
 10. DOSTAWA   Dostawa zamówionego towaru jest realizowana za pomocą firmy kurierskiej. Koszty przesyłki towaru ponosi Nabywca, chyba że strony umowy tj. Sprzedający i Nabywca uzgodnią w formie pisemnej inaczej.   Wysyłka jest realizowana w dwóch wariantach:
  1.  Kurier - płatność przelewem przed dostawą. Przesyłka do 20 kg.  Koszt wysyłki wynosi 19,50zł/ netto,   (23,99zł /  z VAT / brutto).
  2.  Kurier - płatność przy dostawie ( za pobraniem należności ). Przesyłka do 20 kg.  Koszt wysyłki wynosi 29,21zł/ netto,       (35,94 zł/ brutto ) .
  3.   Wysyłka zamówionych produktów o wartości powyżej 600,00 zł / netto, zapłaconych przelewem przed dostawą, jest realizowana na koszt Sprzedającego

  Odbiór własny
 11. Uwaga !   Odbiór zamówionego towaru w siedzibie firmy jest możliwy,ale wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu,telefonicznym lub mailowym, terminu odbioru. 
 12. DOKUMENTY SPRZEDAŻY  Do każdego zamówienia dołączana jest zawsze faktura VAT.  Faktura VAT jest wysyłana razem z towarem.
 13. SPOSÓB ZAPŁATY    Zapłata jest realizowana w 3 wariantach:
  1.   płatność przelewem przed dostawą.
  2.   płatność kurierowi przy dostawie towaru ( za pobraniem należności ).
  3.   płatność gotówką w siedzibie Sprzedającego
 14. GWARANCJA    Sprzedający zapewnia, że oferowane przez niego towary są wysokiej jakości. Jeżeli do produktu dołączono gwarancję, jej postanowienia są obowiązujące. Gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Nabywcy wynikających z rękojmi za wady produktu.
 15. PROCEDURA REKLAMACYJNA     .................................................................................

  1. W przypadku stwierdzenia przez Nabywcę wady lub uszkodzenia towaru o którym nie było mowy w opisie produktu zamieszczonym na stronie sklepu, Nabywca powinien niezwłocznie skontaktować się ze sprzedawcą drogą telefoniczną lub e-mailową w celu ustalenia sposobu dalszego postępowania.
  2. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych muszą zawierać niezbędne do jej rozpatrzenia dane w szczególności imię i nazwisko zamawiającego oraz opis przedmiotu reklamacji.
  3. Do odsyłanego z powodu reklamacji towaru należy dołączyć wydrukowany i wypełniony formularz reklamacji.
  4. Jeżeli otrzymany przez Nabywcę towar posiada wady lub uszkodzenia powstałe podczas transportu, może on zostać odesłany przez Nabywcę na adres sklepu.
  5. W przypadku reklamacji koszt odesłania i wysłania towaru ponosi Sprzedający.
  6. W przypadku uznania reklamacji Sprzedający dokonuje wymiany uszkodzonego produktu na nowy, a gdy ten sposób załatwienia reklamacji nie jest możliwy dokonuje zwrotu zapłaconej przez Nabywcę kwoty. Podstawą otrzymania zwrotu pieniędzy jest odesłanie do Sprzedającego podpisanej korekty faktury sprzedaży.
  7. W przypadku zwrotu, wymiany lub reklamacji zakupionego towaru Nabywca proszony jest o kontakt mailowy lub telefoniczny ze Sprzedającym w celu ustalenia dalszego toku postępowania.

   
 16. WYMAGANIA TECHNICZNE    Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z naszego systemu teleinformatycznego sprzedaży internetowej ( zwanego dalej serwis on-line ) :                                               1.  Dostęp do ogólnodostępnej części naszego serwisu on-line  www.elementyadsys.pl   posiadają wszyscy użytkownicy sieci Internet, nie wymaga on spełnienia jakichkolwiek formalności. Dostęp ten nie jest uzależniony od dokonania rejestracji w serwisie on-line.  Część zasobów serwisu on-line jest wydzielona. Dostęp do zasobów wydzielonych uzyskają wyłącznie użytkownicy, którzy dokonają rejestracji w ramach serwisu on-line oraz posiadają aktywny adres poczty elektronicznej.                                          2.  Korzystanie z serwisu on-line  jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny użytkownika następujących minimalnych wymagań:                                                                                        a/.system użytkownika powinien posiadać przeglądarkę:   Explorer  min. wersja  8.0    lub  Firefox min. wersja 3.0  lub  Opera min wersja  9.6  lub  Google Chrome min wersja  1.0   lub  Safari min wersja  5.      b/.   włączona obsługa cookies oraz JavaScript     c/.   minimalne wymaganie sprzętowe systemu teleinformatycznego użytkownika to: procesor 1.5 GHz oraz  pamięć 1MB Ram.                                        3.  Sprzedający informuje o zakazie dostarczania przez Nabywcę treści o charakterze bezprawnym.
 17. POLITYKA PRYWATNOŚCI I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH     
  Sprzedający zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych Nabywcy z poszanowaniem i na warunkach określonych w obowiązujących przepisach prawa. Nabywca, akceptując postanowienia niniejszego Regulaminu wyraża zgodę na przetwarzania jego danych osobowych przez Sprzedającego, w związku z realizacją umowy sprzedaży oferowanych towarów.  Sprzedający oświadcza, iż przestrzega prywatności osób fizycznych i w sposób należyty chroni ich dane osobowe, co oznacza zgodność postępowania z przepisami obowiązującego prawa o ochronie danych osobowych. Zobacz więcej informacji w zakładce Polityka prywatności na stronie głównej.    
 18. Więcej informacji dot.  warunków sprzedaży dla podmiotów gospodarczych oraz konsumentów jest w stosownej zakładce REGULAMIN na stronie głównej.                                                                                                                                                                                          
 19. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 9 marca 2015r

Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu